Производствен капацитет

РАБОТИЛНИЦА

МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА ПРАВА ТРЪБА

РОБОТНА ЗАВАРИЧНА МАШИНА

3D ЛАЗЕРНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ

CNC ОГЪВАТЕЛ